La clau

Volver a la Ciberoteca
  Quan va arribar a casa les va trobar tirades damunt del moblet de l'entrada. Estaven allà, inerts. Algú les havia deixades quan va entrar en casa i les havia oblidades quan havia sortit. El clauer s'havia desenganxat, tenia l'anella massa oberta així que va decidir posar-ne un altre.
Regirant els caixons en va trobar un d'unes cireres, era de propaganda. Va recordar quan els l'havien regalat. En una cafeteria, feia uns mesos. L'havien deixat oblidat en un caixó perquè llavors no els feia falta. Però ara, ell si que el necessitava.


 
     
     
  La clau, de Ofèlia Blasco García. © Fundación Bancaja 2004