Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar la qualitat dels nostres servicis per mitjà de l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtindre més informació en la nostra Política de cookies.

tancar
Obrasocial Bancaja Ciberoteca Bancaja Valencià Ciberoteca Bancaja
Valencià

     
 

Avís legal

 
 

Propietat intel·lectual de la web

La Ciberoteca és un projecte de l'Obra Social Bancaixa (Fundació Bancaixa amb CIF G12232294 i inscrita en el Registre de Fundacions Culturals Privades de la Generalitat Valenciana, per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995), la finalitat principal del qual és la catalogació dels millors recursos culturals disponibles a través d'Internet.

 

Copyright © 2001, Obra Social Bancaixa. Tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, "http://www.ciberoteca.com" són titularitat de l'Obra Social Bancaixa.

 

Correspon a la dita institució l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que hi concórreguen les condicions que s'assenyalen a continuació, quedant vedats qualssevol actes que no hagen estat expressament autoritzats per l'Obra Social Bancaixa.

 

Condicions per a la reproducció parcial

  • Que siga compatible amb les finalitats i interessos de l'Obra Social Bancaixa.
  • Que es realitze amb ànim d'obtindre'n la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús distint de l'individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquesta web siga modificat de cap forma.
  • Que cap element disponible en aquesta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l'acompanyen.
  • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a l'Obra Social Bancaixa i, al seu torn, s'obtinga l'autorització certificada de l'entitat per a la dita utilització.
  • Que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xàrcia local.

Actualització de la web

L'Obra Social es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a la dita informació.

 

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, no vinculant.

 

Responsabilitat dels continguts de la web

  • L'Obra Social Bancaixa rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar-los quan vulga, d'eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.
  • L'Obra Social Bancaixa rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per l'Obra Social o no publicada amb el seu nom.
  • La catalogació de les obres i pàgines, que pot discrepar de la realitzada pels usuaris, s'ha elaborat procurant seguir-hi un criteri objectiu, a la vista dels exemplars o amb la informació obtinguda d'altres catàlegs i publicacions. En cap cas eixes classificacions han de considerar-se úniques i susceptibles de generar responsabilitats.
  • L'Obra Social Bancaixa no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. L'Obra Social no es fa responsable si els continguts de la web poden ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se de l'ús correcte d'una ferramenta com Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.

Responsabilitat amb els enllaços

L'Obra Social Bancaixa rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de la Ciberoteca, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.

 

L'Obra Social de Bancaixa no es responsabilitza de les imprecisions, errors o omissions que presenten les pàgines de destinació a què porten els enllaços d'aquesta web, ni dels drets que corresponguen al creador de les obres enllaçades.

 

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen una finalitat informativa, pel que són una mera referència que facilita l'accés a les obres. La Ciberoteca de l'Obra Social no té cap dret d'autor, de propietat intel·lectual ni de reproducció sobre les obres indicades, ni sobre els llocs de destinació on porten els enllaços.

 

Responsabilitat sobre seguretat

L'Obra Social Bancaja no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es podrien produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualizades, o de les conseqüències que es podrien derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per una configuració inadequada, presència de virus informàtiques o qualsevol altra causa aliena a l'Obra Social Bancaixa.

 

Drets d'autor

Si algú troba a la Ciberoteca un enllaç a una web en la qual no es respecten els drets d'autor, demanem que el fet siga comunicat mitjançant un correu electrònic. Després de l'oportuna revisió, es procedirà a eliminar-hi l'enllaç.